Werkwijze

1. Verwijzing / DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie
U kunt door uw huisarts of specialist (b.v. KNO-arts, kinderarts, tandarts, orthodontist) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Er kan enkel behandeling aan huis plaatsvinden, wanneer dit specifiek vermeld staat op de verwijzing.

Sinds augustus 2011 kunt u ook zelf direct een afspraak maken zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Momenteel wordt dit niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw zorgverzekering dit dekt. Indien dit het geval is, vindt er een DTL-screening plaats. De DTL-screening is om te kijken of u met uw klacht op het juiste adres bent. Hierbij wordt gekeken naar uw gezondheid in relatie tot uw logopedische klacht. Bij twijfels krijgt u het advies eerst naar uw huisarts te gaan. Om uw DTL vragenlijst te downloaden, gaat u naar Downloads.

2. Aanmelden/Afspraak maken
Zowel met verwijskaart als via DTL meldt u zich telefonisch aan op het nummer 06-22332996 of via het contactformulier. Daarna krijgt u nadere uitleg, worden er enkele gegevens genoteerd en wordt een eerste afspraak gemaakt. Bij deze eerste afspraak brengt u de verwijzing (indien van toepassing), de verzekeringsgegevens en een identiteitsbewijs mee.

3. Intake
Na aanmelding wordt er gestart met een anamnesegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en worden verdiepende vragen gesteld omtrent de hulpvraag.

4. Onderzoek
Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek. Het onderzoek wordt aangepast op de gestelde hulpvraag. Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken en wanneer behandeling nodig is, zal deze gestart worden. De behandeldoelen worden opgesteld en met u besproken.

5. Behandeling
De behandeling vindt in principe plaats op een vast tijdstip in de week met een frequentie van 1 à 2 keer. Elke behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens de behandeling worden oefenopdrachten meegegeven voor thuis. Het is belangrijk dat er thuis goed geoefend wordt. De duur van de behandeling kan sterk variëren en is afhankelijk van de problematiek.