Werkwijze

1. Intake/Kennismakingsgesprek
Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek (geheel vrijblijvend). Tijdens het gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en worden eventuele andere vragen beantwoord. Neem indien aanwezig de meest recente toetsresultaten en eventuele (onderzoeks)verslagen mee. Hieropvolgend wordt er bekeken of ik uw kind de juiste begeleiding kan bieden en welke. Aan de hand van dit gesprek bent u vrij om te beoordelen of u de voorgestelde behandeling wilt voortzetten.

2. Onderzoek
Wanneer u ervoor heeft gekozen om de begeleiding aan te gaan, dan wordt er gestart met observaties en onderzoek om het niveau en de behoeften van het kind te kunnen bepalen. Op basis van alle gegevens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld waarin o.a. wordt aangegeven wat de doelstellingen zullen zijn en op welke manier hieraan gewerkt wordt.

3. Begeleiding
De begeleiding wordt uitgevoerd in verschillende sessies. De frequentie en duur van de sessies wordt in overleg bepaald. Het behandelplan vormt de leidraad voor de begeleiding. Het kind krijgt ook oefenopdrachten mee voor thuis. In overleg met ouders en school is het ook mogelijk om de begeleiding op school te laten plaatsvinden.

4. Evaluatie
Na elke 10 tot 12 sessies zal er een evaluatiemoment gepland worden. Tijdens de evaluatie zal er besproken worden hoe de begeleiding verloopt en of er aanpassingen nodig zijn in het plan. Ook zal er bekeken worden of voortzetting van de begeleiding zinvol is, of dat de begeleiding wordt gestopt.