Wat behandelt een remedial teacher?

Wat behandelt een remedial teacher?
Een remedial teacher begeleidt kinderen die vastlopen in het leerproces. Logopedie Laarbeek kan kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 14 jaar) begeleiden bij één of meerdere van onderstaande gebieden.

  • Lezen
  • Spelling
  • Werkwoordspelling
  • Begrijpend lezen
  • Taal
  • Dyslexie (ook psycho-educatie)
  • Rekenen

Heeft uw kind (kenmerken van) dyslexie, andere leerproblemen of kan uw kind een extra steuntje in de rug gebruiken, neem dan geheel vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden. Ook wanneer u meer informatie wilt of de begeleidingsmogelijkheden weten, kunt u gerust contact opnemen.

Tarieven Logopedie Laarbeek