Wat behandelt een logopedist?

Wanneer u één of meerdere hulpvragen heeft met betrekking tot het logopedisch vakgebied (spraak, taal, slikken, stem (en adem) en gehoor), dan kunt u in de praktijk terecht. Hieronder ziet u een overzicht van veel voorkomende stoornissen waarbij de logopedist o.a. geraadpleegd kan worden.

Spraak
Articulatieproblemen
 Vertraagde spraakontwikkeling
 Slissen en lispelen
 Nasaliteitsstoornissen
 Vloeiendheidsstoornissen
 Onduidelijk spreken
 Dysartrie

Taal
 Vertraagde taalontwikkeling
 Taalproblemen bij meertaligheid
 Dyslexie
 Afasie
 Taalproblemen bij autisme

Slikken/Afwijkend mondgedrag
 Afwijkend slikgewoonte
 Slikstoornissen bij volwassenen
 Open mondgedrag
 Afleren duim-, vinger- of speenzuigen.

Stem (en adem)
• Adem en stemproblemen bij astma/COPD/benauwdheid
 Stemklachten; o.a. heesheid, schorre stem, problemen in de luidheid
 Hyperventilatie

Gehoor
 Auditieve verwerkingsproblemen
 Auditieve vaardigheden; o.a. rijmen, hakken en plakken van klanken
 Slechthorendheid

Kijk voor een volledig overzicht en meer informatie op NVLF.