Specialisaties

Oro-MyoFunctionele Therapie
Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT) richt zich op het in evenwicht brengen van alle mondspieren, door gerichte oefeningen en het afleren van foutieve gewoonten. Afwijkend mondgedrag kan veel tandheelkundige, orthodontische en logopedische afwijkingen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een afwijkend slikpatroon, mondademen of duim- en/of speenzuigen. Door dit afwijkend gedrag vroegtijdig te herkennen en af te leren, kan het later veel problemen besparen. De samenwerking tussen tandarts, orthodontist en logopedist is hierbij heel belangrijk.

Wanneer u of uw kind afwijkend mondgedrag vertoont of wanneer u door bijvoorbeeld de tandarts/orthodontist bent verwezen, kan ik u o.a. Oro-Myofunctionele therapie bieden om de mondspieren weer in evenwicht te brengen.

Dyslexie en remedial teaching
In het schooljaar 2012-2014 heb ik me bijgeschoold op het gebied van kinderen met leerproblemen en dyslexie. Sindsdien sta ik ingeschreven als dyslexiebehandelaar in het NVLF register. Klik hier voor meer uitleg en informatie over dyslexie en remedial teaching.

Heeft uw kind (kenmerken van) dyslexie, andere leerproblemen of kan uw kind een extra steuntje gebruiken, neem dan geheel vrijblijvend contact op. Ook wanneer u meer informatie wilt of de begeleidingsmogelijkheden wilt weten, kunt u gerust contact opnemen.

Kinderen met eet- en drinkproblemen
Logopedie Laarbeek is niet (meer) gecertificeerd om baby’s en kinderen met eet- en drinkproblemen te behandelen. Er is echter wel een goede samenwerking met  preverbaal logopedist Judith van de Kam. Zij is in het bezit van het certificaat voor de behandeling van baby’s en jonge kinderen met voedingsproblemen. Alleen voor preverbale logopedie kunt u contact met haar opnemen via 06-14481879.

 

omft