Links

Indien u meer wilt weten over onderwerpen die te maken hebben met logopedie, dyslexie & remedial teaching, kunt u de volgende sites raadplegen.

Logopedie Laarbeek op Facebook
Bezoek onze Facebook profielpagina.

Logopedie.nl
Website van de beroepsvereniging voor logopedisten met o.a. informatie over verschillende stoornissen.

Lbrt.nl
Website van de beroepsvereniging voor remedial teachers

Kwaliteitsregisterparamedici.nl
Website van het Kwaliteitsregister Paramedici waarbij Logopedie Laarbeek is aangesloten.

Kindentaal.nl
Over de taalontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters.

Myoresearch.com
Website met informatie over Myofunctionele trainers bij afwijkend mongedrag.

Steunpuntdyslexie.nl

Masterplandyslexie.nl
Informatie over dyslexie

Balansdigitaal.nl
Oudervereniging van kinderen met leer- en gedragsstoornissen zoals  ADHD, dyslexie en PPD-NOS.

Dyspraxie.nl
Over onder andere verbale ontwikkelingsdyspraxie.

Nvvs.nl
Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.

Stotteren.nl

Afasie.nl