Logopedie Laarbeek

Praktijk voor Logopedie, Dyslexie en Remedial Teaching

Welkom op de website van Logopedie Laarbeek. Logopedie Laarbeek is een allround logopediepraktijk welke gevestigd is in het centrum van Lieshout. In de praktijk kunnen mensen terecht met problemen op het gebied van spraak, taal, stem en adem, slikken, gehoor en afwijkend mondgedrag.

Logopedie, dyslexie en remedial teaching
Naast logopedische begeleiding biedt Logopedie Laarbeek ook dyslexiebegeleiding en remedial teaching aan bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Op deze website kunt u meer informatie vinden over zowel logopedie als dyslexie en remedial teaching. Wanneer u vragen heeft, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

VOLG ONS OP FACEBOOK!

ONDERDEEL VAN

lidworden2